Home

OVERZICHT VAN HET WERK

Deze site is opgezet als informatiebron over het grafisch werk van Nono Reinhold.

Tot op heden bestond er geen bruikbaar overzicht, waardoor het lastig was om een prent van haar hand te traceren. Gelukkig heeft Nono haar werk vrijwel altijd gesigneerd en van een jaartal voorzien. Dit laatste heeft het mogelijk gemaakt om de prenten in een chronologische volgorde te plaatsen. De nummering begint met twee cijfers van het jaartal dat op de prenten vermeld staat, aangevuld met een volgnummer.

Dit overzicht is een werkdocument en dus zeker niet compleet. Regelmatig zullen er aanvullingen of verbeteringen worden aangebracht. Heeft u aanvullende informatie, dan ontvang ik deze graag !

OPLAGEN

Nono maakte oplagen van wisselende grootte en ook vele proefdrukken (épreuve d’essai) bij het zoeken naar de juiste kleurcombinaties. Daardoor bestaan er prenten van eenzelfde etsplaat die soms sterke kleurverschillen vertonen. Ook extra drukken (épreuve d’artiste) buiten de oplage om komen veel voor.

COLLECTIES

De prenten van Nono zijn opgenomen in vele museale collecties, maar ook in particuliere verzamelingen. Wanneer een prent voor aankoop beschikbaar is, dan staat dit vermeld.

Heeft u zelf een prent die u voor verkoop wilt aanbieden, dan vermeld ik uw informatie graag op deze site.

PAUL HILLEBRAND
Amsterdam

info@nonoreinhold.nl